Křesťanská církev Cesta života

Hlášení o průběhu minulých evangelizací:
23.7.2009
Dnes proběhla naše druhá evangelizace za použití el. zesilovače. První, před týdnem, se konala na Sokolském ostrově, "ve stínu lípy", za příjemného počasí. Robert s 100% nasazením zpíval křesťanské písně, já jsem ho provázel slovem. Texty písní jsou evangelizací sami o sobě, a České Budějovice tak měli možnost slyšet jasnou zprávu o tom, Kristus je naděje, spása a síla, která mění lidské životy. Někdo poslouchal, někdo se smál, jiný chtěl, aby mu Bůh dal na tři vína.
Byli jsme tam, kde nás Bůh chce mít, a to je dobře.

Dnes, po dni kdy padaly teplotní rekordy, nás tmavá obloha trochu strašila, a nakonec jsme se rozhodli, vynést repráky před dveře sboru a natočit je na plovárnu a pustit decibely na naháče. Díky přicházející bouři byla naše evangelizace krátká, ale rozhodně povšimnutelná. Lidé se opět dívali, známí se poněkud rozpačitě usmívali, někdo se rozčílil, "co že je to za blbost, s tím Kristem", ale to je normální...
Byli jsme tam, kde nás Bůh chce mít, a to je dobře.
Rozhodně budeme pokračovat a pracovat na naplnění "vize 300".Mám velkou radost, že jsme tam s Robertem nestáli sami, že několik sester a bratrů pochopilo, že na té ulici se bojuje bitva o budoucnost nejen naší církve...
Jsem trochu smutný, že jich je tak málo...
Vždyť, neřekl Kristus - jděte?

30.7.2009
Naše další evangelizace proběhla 30.7. na "starém místě" na Sokolském ostrově. byla již v pořadí třetí a bylo znát, že jsme více sehraní. Zapojení zesilovače, nahození centrály, volba evangelizačních písní - vše šlo jako po másle. Myslím, že s příchodem chladnějšího počasí a zejména školního roku, budeme mít více posluchačů než v prazdninových tropech, ale díky Bohu i za ty co se zastaví a poslouchají nyní.
Dneska ráno jsem si v čekárně u lékaře všiml velkého plakátu, kde byla popisována záchrana člověka. Jsou dvě základní věci, které je nutno obnovit - srdeční činnost a dýchání.
Jsou dvě činnosti, podle kterých se pozná, že církev žije - shromáždění svatých a evangelizace.
Pokud žiješ, neměl bys na nich chybět.

13.8.2009
Milé sestry, milí bratři,
tak jsme ve čtvrtek 13.8. opět pozvedli prapor evangelia nad naším městem. Na Sokolském ostrově se nás sešlo tentokrát více, a bylo to cítit. Inu "jeden porazí tisíc a dva deset tisíců"... Bylo moc milé vidět mezi posluchači Roberta /již téměř zdravého/, věrného Káju, Štantýských silné rámě, i pana doktora věd přírodních, Michala, kterého zdáli slyšené evangelizační písně donutily zanechat bádání a vyjít podpořit lid Boží...
Tentokrát několikrát zazněl i potlesk z řad posluchačů /nejen našich vlastních/ a to je dobře. I dva mladí muži se přišli zeptat, kde se scházíme.
Evangelium je zvěst, která nenechává lidi lhostejné. Buď by měli vzít do ruky kapesník - pro slzy vděčnosti Bohu, nebo kámen a hnát nás. Jak pravil Wesley /prý/ - nedostanu-li jednou za týden šutrem, něco káži špatně...
Evangelizace jsou ve čtvrtek od 18.00.
Nenech si o tom jen vyprávět, tvé místo je tam stále neobsazené a čeká na tebe...
Zdraví VK

20.8.2009
Týden utekl „jako voda v řece Malši u Malého jezu“ a opět tu je čtvrtek a naše evangelizace. Opět přišlo více lidí z našeho sboru, a je to velmi cítit. Moci temna byly z prostoru evangelizace vykázány a Evangelium tak mohlo znít a působit v srdcích lidí. Robert krásně zpíval, já mluvil /také krásně :-)/, bylo teplo, lidé posedávali, postávali a poslouchali, podpořil nás i Dan Vyhlídka z CB - díky Dane, atmosféra byla uvolněná, myslím, že to bylo dobré, díky našemu Pánu.
Pokud nemáte možnost přijít na místo bojování, tedy se za dopad evangelia na naše město modlete. Velký a silný sbor je nutný pro efektivní práci na změně našeho města. Ve velkém sboru snáze najdeš přítele „své krevní skupiny“, snáze najdeš životního partnera, tvoje víra má větší oporu pro denní bojování, bude tam víc muzikantů, víc služebníků v modlitbě, více pomocníků, růst je Boží plán. Velký sbor je schopný zafinancovat více potřebných činností, velký, silný a zdravý sbor je dobrá a požehnaná věc.
Bratři a sestry, bojujme za růst našeho sboru - mezník 300 členů není fantazie, je to Boží zaslíbení, vize a realita. Bez „propoceného dresu“ to ale nepůjde. Bůh chce abychom na této vizi spolupracovali s ním. Evangelizace na Sokolském ostrově jsou dobrý začátek, těším se, jak a kam nás povede Duch svatý dál, těším se, až povstane skupina mladých evangelistů, kteří "TO" zase uchopí jinak, těším se až chromí vstanou, hluší a slepí budou uzdraveni, otroctví alkoholu a drog zlomeno, těším se, co pro nás, milý Duchu svatý, připravuješ. Tvoje místo, milá sestro a milý bratře, tvoje místo v tomto díle je prázdné - obsaď je!

27.8.2009
Milé sestry a milí bratři,
27. srpna proběhla naše pravidelná evangelizace na Sokolském ostrově. Jak jsem se dozvěděl od Káji Čapka, skupina modlitebních bojovníků si evangelizace dala za jedno z hlavních témat svého bojování. Z toho mám oooobrovskou radost, tudy vede cesta k naplnění vize 300, 3000, 30 000...vlastně každé Boží vize.
Je správné dávat na Boží dílo ze svého - ať už desátek, nebo i více, proč tedy nevidět desátek našeho města chválící Boha, chceš mi říci, že je to příliš odvážné? A já ti řeknu, že musíme vidět více, než se nám zdá možné. Musíme chtít více, musíme věřit ve "více". Snes všechny nádoby co máš, a já je naplním - to je Boží řeč.
Evangelizace byla skvělá už v tom, že jedenáct dospělých (+ mnoho dětí), členů Cesty života zde bylo a dalo vědět satanovi, že mu v Českých Budějovících začínají problémy...
A to je ještě čas prázdnin, kdy mnozí přijít nemohli.
Evangelizace nabývají spád a reakce lidí jsou častější a mnohdy i hlasité. A tak nezbylo, než aby Karel Čapek přímo v terénu bojoval s názorem "Vždyť věda dokázala, že Bůh není", aby Kája Zettl roznášel brožurky "Toto byl tvůj život"...prostě, jdeme dál. Náším cílem je zaplněný Sokolský ostrov, chválící našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Kristova církev nepovstala aby "vybírala odpadkové koše", ale aby vítězila v tomto světě skrze víru a moc Boží. Naší vizí je, že se lidé budou tlačit, aby byli co nejblíže k místu, kde se Boží vítězství, moc a sláva zjevuje.

10.9.2009
Milé sestry, milí bratři, ve čtvrtek 10.9. se opět konala naše pravidelná hodinka písní a slova na Sokolském ostrově. Protože minulý týden byl ztišení a evangelizace se tedy nekonala, velmi jsem se těšil na pokračování našich vystoupení. Kulisy jsou stejné, ale nemohu se zbavit pocitu, že se "cosi" ve světě, který není vidět, děje.
"Probuzení předchází agresivní evangelizace" říká Reinhard Bonnke, ale co to konkretně může znamenat pro nás, musíme hledat. Návod neexistuje, pouze výzva a poslání /jako že jsme poslaní/...
Jestli z evangelizací budou shromáždění hledajících spásu pod širým nebem, jestli nás Pán povede do shromáždění "nových" bratří a sester třeba v neděli dopoledne, a nebo to bude úplně jinak? Nevím, ale chci být připraven...
Je tak fajn, že se nemusím trápit tím, zda jsem hoden, schopen a vhodný...Bůh to neřeší, dává mi Kristovu "hodnost, schopnost a vhodnost"...
Takže vás prosím a děkuji za podporu na modlitbách i za vaši přítomnost na evangelizacích. Moc nám to pomáhá a bez této pomoci bychom brzy "dojeli"...
Jedeme dál!

8.10.2009
Milé sestry, milí bratři,
teplé dny pomalu končí, a náš sbor měl jednu z posledních evangelizací tohoto léta...Kam dolehl zvuk reproduktorů Yamaha, nesly se písně Roberta Jakše o tom, "žádný tvůj problém není tak velký, aby si s ním Bůh neporadil", a slovo o tom, že tvůj život je cenný, protože byl draze koupený krví Ježíše, a záleží na tom, prožít ho vítězně na Boží straně.

Jak dál?
Evangelizace mi ukázaly, že misijní pole je jak za okny našeho sboru, tak uvnitř. Probuzení může přinést pouze ten, kdo sám nespí.
Evangelizace téměř tři měsíce zasívaly símě do lidských srdcí a věříme, že přinesou své ovoce. Jsem plný očekávání, jak nás Bůh povede v zimním čase, jakým způsobem budeme pokračovat dál.
"Jděte po celém světě a kažte evangelium všemu stvoření" - říká Duch svatý, jedeme tedy dál.

Novinky

2019-04-02

2020-03-05

2019-10-19

2019-08-10

2019-09-28

2019-06-28

2019-06-08
KŘTY VODOU 8.6.2019 v Č. Krumlově od 14.00 hodin (Tavírna 114) bližší info >>

2019-04-24

2019-04-10
Zveme Vás na setkání se švédským kazatelem ve středu 10. dubna v 18.30 hodin.

2019-02-23

Akce pro kreativce Více zde >>

2019-04-06

2017-04-02

2015-04-01


Modlitební síť pro jižní Čechy byla v tuto neděli 24. června 2012 odstartována.

2012-04-25
Nové webové stránky BKR – revize nejznámějšího českého překladu Bible.
Více o překladu BKR na www.bkr.cz

2011-01-03
Krátké shrnutí toho, jak nahrávání probíhalo si můžete přečíst zde >>

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2010-11-01
Chcete mít rychlý a aktuální přehled o dění v Cestě života? Sledujte nás na Twitteru pod jménem @cestazivota anebo přímo tady >>

2010-10-17
Kdy jsou setkání mládeže? Do jaké věkové kategorie patří váš dospívající potomek?
Více zde >>

2013-04-19
Evangelizace
Co nového v evangelizačním týmu?
Jaké jsou plány?
Více zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.