Křesťanská církev Cesta života

Doprovodné fotky k Michalovu vyučování...

Příběh o dlužníkovi...
„Pane, kolikrát mu mám odpustit? Sedmkrát?“
„Ne sedmkrát, nekonečněkrát.“
Je tu jistě rovina odpuštění a všichni ten příběh známe... ale já na něm chci ukázat něco úplně jiného.
Je tu Pán. Dobrý Král Božího království. A jako dobrý Pán si vede správné účetnictví ve svém království. A teď přichází jeho služebník...Takový malý úředníček. Pánovi dluží kolem 30 miliard a to by znamenalo asi 164 tisíc let práce.
„Měj se mnou trpělivost, splatím ti to,“ prosí služebník. Má Pán šanci z něho dluh dostat? 164 tisíc let? No asi ne. Navíc, služebník tolik prosí o milost, až se nad ním Pán slituje a všechno mu odpustí.Celý úředníčkův dluh je smazán. V účetnictví není u jeho jména už žádná mínusová položka.
A úředníček šťasten odchází.
Jenže potkává jednoho ze spoluslužebníků, který mu dluží peníze v hodnotě asi čtvrtletního platu.„Podívej, doba je zlá. Tady mám jasně napsáno, že mi dlužíš...ne, vážně nemůžu čekat...“
„Měj se mnou trpělivost, splatím ti to,“ prosí spoluslužebník.
Úředníček ale dál sleduje své účetní papíry a nemilosrdně nechává spoluslužebníka zatknout a uvěznit.
Netrvá dlouho a donese se to Králi. Úředníček je znovu povolán. Balí se a jde zpět před trůn.„Cos to provedl?“ ptá se rozezlený Král. „Neodpustil jsem ti snad všechno? Nemohl jsi být i ty milosrdný?“ Úředníček mlčí. Nemá nic na svou obhajobu... Je vydán mučitelům, dokud nesplatí svůj nesplatitelný dluh.

Pán má veden náš život ve svém účetnictví...
Obětovals mi? Byl jsi se mnou? Přijímals mé Slovo? Jaký byl tvůj vztah k bližním? Rozbalils mé dary?...Já jsem tvůj nesplatitelný dluh zaplatil.To staré účetnictví je zlikvidováno......a já je z koše nevytahuji...Člověk, který se nesetkal s Ježíšem, je oddělen od Boha hříchem. U nás je ale vše smazáno...Můžeš přijít do svatyně. Jako křesťan tam můžeš přicházet i s hříchem, ale je otázka, jestli s ním projdeš až dovnitř, nebude ti překážet?Budeš přes něj dostatečně slyšet Boží hlas?Hřích obtěžuje... odhoďme všechen obtěžující hřích, aby mezi námi a Bohem nebylo nic rušivého.

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.