Křesťanská církev Cesta života

Kdaždý čtvrtek od 19:00 hodin v církvi Cesta života České Budějovice.

Milé sestry, milí bratři.
S velkým očekáváním se rozbíhají čtvrteční shromáždění našeho sboru. Proč ještě ve čtvrtek, v čem to bude jiné, není už toho nyní dost?

Odpověď na tyto otázky je v tom, co od svého křesťanského života čekáš.
Pokud při četbě evangelií, skutků, prorockých knih, vnímáš, že je před tebou ještě mnohem více, než vidíš dnes, pokud tě četba životopisů mužů a žen, jako byl např. Smith Wigllesworth (vychází v našich novinách milost&pravda), vybízí k následování, pokud se nechceš smířit s "obyčejným" životem, budeš znát odpověď.

Čtvrtek bude právě o tom, aby se "nemožné" stalo možným. Budeme zde hledat ty Boží cesty pro naše vítězství nad nemocemi, Boží cesty k plné svobodě duše i těla.
Zvu vás na palubu!
Čtvrteční shromáždění našeho sboru je krok dobrým směrem k plné Boží moci v našich životech.29.10.2009 proběhlo první čtvrteční shromáždění naší církve.

Hlavní téma těchto shromáždění je uzdravení. Uzdravení ducha i těla. Krok po kroku budeme hledat jak přijmout do svého života plné dědictví Božích dětí.

Ve čtvrtek jsme hledali jak je to s nemocemi, co je nemoc a co je zdraví, proč je lepší být zdravý než nemocný. Základem pro naši víru jsou Boží slova "já jsem Pán, tvůj lékař" překládá Lutherova bible 2. Mojžíšovu 15/26.

Bůh nemá nemoc ve svém plánu, dokonce ani jako výchovný prostředek ji na nás neposílá. Kristus, jako fyzické vyjádření Boží vůle vždy uzdravil všechny, kteří k němu přišli. Je plně podle Božího Slova a Ducha nepřijmout nemoc, slabost, nesvobodu jako součást svého života. Je nutné hledat, jak se dostat do plné Boží vůle pro náš život, pro naše zdraví. Není to věc malého významu a bylo by naivní, myslet, že to půjde tak nějak samo.

Chceš-li zažít v této oblasti svého života průlom, bude tě to něco stát. V podstatě tě to bude stát život. Ten starý život položit a začít žít ten nový, Boží, který je od znovuzrození v tobě.

Čtvrteční shromáždění naší církve je o tom, této vítězné cestě se naučit.
Důležitá součást shromáždění je večeře Páně - viděná jako dar Boží k vykoupení z hříchu a k uzdravení těla. Ten Boží důraz na "tělo které se pro vás láme" pro uzdravení našeho nemocného těla - to je něco pro mne zcela nového a zásadního pro naše zdraví. Vidím, že právě proto, že tento význam večeře Páně byl tak dlouho skrytý, "jsou mezi vámi mnozí nemocní a někteří i zemřeli". Proto budeme mít večeři Páně každý čtvrtek.

Tak jako je neděle o vděku, chvále, tak čtvrtek je o potřebě Boží zázračné moci v našich životech.

Jsi zván na palubu. Každý čtvrtek od 19:00 do 20:30 hodin.Novinky

2019-04-02

2020-03-05

2019-10-19

2019-08-10

2019-09-28

2019-06-28

2019-06-08
KŘTY VODOU 8.6.2019 v Č. Krumlově od 14.00 hodin (Tavírna 114) bližší info >>

2019-04-24

2019-04-10
Zveme Vás na setkání se švédským kazatelem ve středu 10. dubna v 18.30 hodin.

2019-02-23

Akce pro kreativce Více zde >>

2019-04-06

2017-04-02

2015-04-01


Modlitební síť pro jižní Čechy byla v tuto neděli 24. června 2012 odstartována.

2012-04-25
Nové webové stránky BKR – revize nejznámějšího českého překladu Bible.
Více o překladu BKR na www.bkr.cz

2011-01-03
Krátké shrnutí toho, jak nahrávání probíhalo si můžete přečíst zde >>

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2010-11-01
Chcete mít rychlý a aktuální přehled o dění v Cestě života? Sledujte nás na Twitteru pod jménem @cestazivota anebo přímo tady >>

2010-10-17
Kdy jsou setkání mládeže? Do jaké věkové kategorie patří váš dospívající potomek?
Více zde >>

2013-04-19
Evangelizace
Co nového v evangelizačním týmu?
Jaké jsou plány?
Více zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.