Křesťanská církev Cesta života

20.12.2009 z kázání Michala Kočera „Advent č.3“

(Toto jsou doprovodné „poupravené“ fotografie. Pro lepší souvislosti doporučuji spustit nahrávku.)

Kladný a kladný náboj se odpuzují


Bůh stvořil svět. Svým slovem. „Na počátku bylo slovo...bez něho nepovstalo nic co je...“ (Jan 1.kap.)
Mocí Jeho slova drží všechno co existuje.Když vezmete magnet a přiblížíte k sobě dva stejné póly, odpuzují se.A víme z fyziky, že veškerá hmota, i ty a já, každé jádro atomu...je tvořeno protony a neutrony. A protony mají stejný náboj, nemělo by to držet pohromadě... Otázka zní, jak to, že se to všechno nerozpadne?
Protože Jeho slovem to všechno drží.
Kdyby Bůh porušil své slovo...celý vesmír se rozpadne.

Dobrý domácí a jeho nájemník


Bůh s člověkem uzavřel smlouvu. Dal lidem ke správě zemi, s tím, že je tu červený vykřičník – varování. Pokud bys porušil ujednání, POZOR!, čekala by tě smrt. Je to tu jasně viditelné. Žádné malé nečitelné záludné dodatečky dole, kde už to nikdo nečte.A ta smlouva platí. Bůh je dobrý pan domácí. Má s nájemníky dobrý vztah. Nechodí k nim a nesleduje kam co dávají, jakou barvou si vymalují, koho si zvou na návštěvu...nechává nájemníkům volnou ruku, dokud se drží uzavřené smlouvy.

Lucifer byl pravděpodobně velmi inteligentní. Věděl, že Bůh je hodně, hodně silnější než on se svou 1/3 andělů.
Co tedy může udělat?
Použije jedinou zbraň, kterou má – lež, podvod....a vezme si Boží děti (které Otec miluje) jako rukojmí. Potřebuje dostat na svou stranu nějaké tělo, skrze něž bude bojovat proti Bohu. On nemohl na lidi násilím. Nemohl chytit Evu pod krkem...věděl, že Eva má boží autoritu nad vším, co se na Zemi hýbe. Lží, lstí a manipulací ji krůček po krůčku dovedl k porušení Božího zákona.Získá (na Zemi) spolunájemnictví s lidmi. Sepíše novou smlouvu, kde se sám označí za domácího... „a to tím malým písmem ani nečtěte, s tím se nebudeme zdržovat...“A lidi souhlasí. A Satan se jim nastěhuje do podnájmu a začne: „Hele ta barva je dost světlá, to chce trochu tmavší...a tahle literatura, to by se mělo vyměnit a ty světla trochu ztlumte...“ Namontoval se jim do života a lidem se to zpočátku líbilo, že jim někdo takhle pěkně radí. Pohrdli radou Hospodina a nechali si radit Satanem.A Bůh chtěl pomoct svým dětem z toho sevření falešného domácího, okupanta. Začal hledat sympatizanty – Noe, Abraham, Izaiáš prorokoval: „Náš pravý domácí přijde a narodí se z panny...“

A z těch všech proroctví od věků se narodil Ježíš. Jeden z nájemníků. Platilo pro Něj všechno co pro ostatní nájemníky. A vše, co Bůh dal do úst prorokům se muselo naplnit...pokud ne, Jeho slovo by ztratilo svou váhu. Svou moc. Celý vesmír by se rozpadl.

Ježíš se stal nájemníkem, ale neposlouchal toho falešného domácího. Proto mohl říct: „Je dokonáno, ta falešná smlouva už neplatí.“„Já jsem naplnil ten červený dodatek pod tou pravou smlouvou......a pokud do ní chcete znovu vstoupit, musíte skrze mě. Ve mně se stanete znovu spolunájemníky podle pravé smlouvy."
A to je Evangelium. Jinou cestou se k té pravé smlouvě ani nepřiblížíte.

„Vzepřete se ďáblu a on od vás uteče.“ Máme tu samou autoritu jako Adam a Eva. Ona se nevzepřela – poučme se z její chyby. Vzepřeme se ďáblu a zůstaňme v Kristu, v té pravé smlouvě.

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.