Křesťanská církev Cesta života

Budování církve a tvé místo v ní

(Doprovodné foto ke kázání P. Petráška z 24.1.10)Církev není JAKO tělo Kristovo. Ona JE tělo Kristovo. Je to živý organismus.
Čekám na to, až někteří řeknou (jako Jákob): „Tady je Boží dům, brána nebes a já to nevěděl.“
Jsou různé služby, ale JEDEN PÁN. Služby k budování, služby, aby držela pohromadě...
"Jsou různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán..." (1. Kor.12:4-5)

Pán v nás činí chtění...
Ani na okamžik nejsi sám, je tam Otec, Ježíš i Duch svatý.Jak se buduje církev?
Jsme církev obecná (katolická) a my se řadíme do církve – Těla Kristova. Nejsme samospasitelná, jediná správná, nej... církev. Ježíš si přijde jen pro jednu církev. On si nedělá hlavu s denominacemi, skupinami, církevními sbory... přijde si pro jednu církev, tu obecnou.

Pán Tě opracuje, a zbytek vyhodí. (viz doprovodné foto „Boží dům“) „A není škoda tolika materiálu?“ Není. Je to odpad.

Pes, který drží v zubech starou kost, je většinou dost moudrý, aby ji upustil, když mu nabízíš čerstvé maso.
Pán říká: „Pusť ty staré věci... tady ti nabízím něco nového, lepšího, čerstvějšího.“ A co my? Říkáme si: „Je to sice hnusný, ale je to moje!“ Nebo jsme dost moudří a vezmeme si to nabízené „lepší“? Musíš nejdřív pustit to staré, abys mohl přijmout to nové.

Komunismus hlásal: „Kdo nepracuje, ať nejí.“ Ale správný citát (z Bible) zní: „Kdo NECHCE pracovat, ať nejí.“ Pracuj, když můžeš. Pracuj poctivě. Pracuj „jako“ pro Pána.

„Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To Slovo se stalo tělem a přišlo bydlet mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“ (Jan 1:1,14)

Na začátku všeho je Slovo. Vše by mělo začínat Jeho Slovem, než se do „toho“ pustíš.
Říká se, že každý je nahraditelný. Je a není. Jsi dokonale vybaven pro to, co máš zastávat v Těle Kristově. Chybíš na tom místě? Někdo to může za tebe udělat, ale určitě to neudělá 100% tak, jak bys to udělal ty, kdo tam patříš.Jako tady Michal. Zlobí mikrofon a on se snaží nejlépe jak to jen jde, aby to dal do pořádku, protože zastupuje práci někoho, kdo tu teď není. Ale možná, kdyby tu byl ten, kdo má tohle mít na starosti, mikrofon by byl v pořádku... třeba by zjistil závadu ještě před začátkem shromáždění.

„Z něj celé tělo, spojené a svázané pomocí všech tkání, roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který jí náleží.“ (Ef. 4:16)

Když nefunguje ta část těla, která fungovat má...nefunguje správně celé tělo.
Je důležité zjistit, CO máš dělat, abys byl tam, kde máš být.
Každý člen církve má povolání budovat nějakým způsobem tuto církev. Když to nedělá, trpí celá církev. Když to bude dělat, celá církev bude prospívat. Nezačneš možná hned dělat všechno perfektně, ale i v tom je růst. Důležité je, že ZAČNEŠ.Církev bude tak pevná, jak pevný je nejslabší článek řetězu... Nejslabší článek určuje ve skutečnosti pevnost celého řetězu.
Jak je církev vyspělá určuje ten nejméně vyspělý člověk v té církvi. Méně vyspělé nepřehlížejme, ale podpořme. Vyučujme je. Oni jsou velmi vzácní pro tuhle církev, i když toho možná ještě tolik neznají. Oni „určují“ co všechno tato církev může dělat...jak daleký bude mít dosah...Špatný vývoj služby:
- chlubení (ale ne chlubení se Pánem)
- kritika církve (tlačení na církev, aby se sebou něco dělala - nefunguje podle jeho představ)
- izolace (oni jsou tělesní, zdržují mě...já jdu dál)
- vyčerpanost samoty (křižovatka – buď uteče jinam, aby prožil znovu to samé, nebo se jako „slabý, méně vyspělý“ vrátí zpět do církve.)

Nehleďme na svou službu. Hleďme na lidi, na ty méně vyspělé. My, silní, máme povinnost snášet slabosti těch, kdo nejsou silní. Nevzdávej to s církví jen proto, že nevypadá tak, jak si představuješ.
Když nebudeš v tomhle spolehlivý, jak ti může být svěřeno víc? To tě Bůh raději nechá narazit... tak zvanou „čenichovku“.„No Bože! Podívej se, jak jsem dopadl!“ No...pokud skáčeš z okna, poletíš dolů. Může se stát, že se zastavíš o strom...nebo někdo náhodou něco nastele na chodník...ale s velkou pravděpodobností nejspíš tvrdě narazíš. A jak jinak jsi mohl dopadnout, když se nechováš tak, jak ti radí Bůh?
Je to stále stejné. Chlubení > kritika > izolace > vyčerpanost. A buď útěk jinam nebo: „Pomoct, Bože.“Když už dojde na to, že musím potrestat své děti, nejsem u toho rozzuřený, nekřičím, nejsem naštvaný. Já vím, že je to fér, oni ví, že je to fér. Jsme domluvení - třikrát neposlechneš...následuje nadílka. A já nemůžu jednat jinak, právě proto, že je mám tolik rád. A my spolu dál komunikujeme, u nás se nikdo neuráží. Je to férové jednání – táta něco řekl a táta nemluví do větru. A jednou ten nejmenší říká: „Jenže, tatínku, ono to bolí.“ A já mu na to mohl říct jen jediné: „Tahle malá bolest tě má zachránit před daleko větší bolestí, která tě potká, když neposlechneš.“

Tak už neskákejme z okna. Existují schody. Nebo výtah. Možná to trvá trochu dýl než let z okna, ale určitě se u toho tolik nepolámeš.

Nepohrdej těmi méně vyspělými. Buď spolehlivý.Přemýšlej. Není pravda, že když se staneš součástí církve, automaticky ztrácíš svobodu myslet. Já myslím, a právě proto věřím. Četl jsem o tom výbornou knihu.- zdes -

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.