Křesťanská církev Cesta života

Hrdina víry - Abraham (II).

Ještě než začne (naše dnes druhé) shromáždění, cvičí si Kája svou víru a přenáší hory.I náš hudební tým (podobně jako v Č. Krumlově) je v poměrně komorní sestavě. Ve chvále jsme tentokrát jen čtyři (což je přesně půlka plného osazenstva), ale dokázali jsme to všechno odehrát. Halelůjááá. :-)
Kája dnes pokračuje v kázání o Abrahamovi – jednom z hrdinů víry.Když ti Bůh dá ženu, muže, dává ti ji/ho na celý život. Nepouštěj, neopouštěj ani nevyměňuj svého partnera za jiný vztah. Dokonce ani za vztah s někým jiným ve své hlavě. Nevyměňuj svůj vztah za nějaké obrázky na internetu... I nejrozbitější vztah lze spravit, všechno je možné věřícímu (má-li víru aspoň velikosti hořčičného semínka Mt.17:20).
Klidně řekni, že na to nemáš řešení. Vždycky k tomu potřebuješ Ježíše, aby ti to nejen pomohl zachránit a vyřešit, ale i uzdravit a ošetřit rány z toho vztahu. Nevzdávej se!

V Gen.12:20... čteme, že Abraham byl VELMI bohatý, ale nikde nečteš, že by to Bohu vadilo.
Není to tak, jak se často říká, že peníze jsou kořenem všeho zla.
(1.Tim.6:9) Kořenem zla je ve skutečnosti LÁSKA k PENĚZŮM. Není pravidlem, že bohatý člověk miluje peníze. Často je milují spíš lidé, kteří po nich celý život touží, ale nemají je.

Žid.11:9
Vírou se přistěhoval do zaslíbené země, jakkoli byla cizí, a bydlel v ní ve stanech...

Abraham opustil místo, které bylo pohodlné, civilizované, a odešel na cizí místo, kde toho moc nebylo, bydlel ve stanech. Proč? Díval se očima víry.
Žid.11:10
Vyhlížel totiž město, které má základy, město, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh.
2.Tim.2:1
Synu můj, čerpej sílu z milosti, která je v Kristu Ježíši.

Nesnaž se něco si zasloužit. Nemusíš to dělat. Čerpej sílu z milosti v Kristu. Ale aby to fungovalo, musíš Ho znát.
v.2
Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další.

To, cos od Boha dostal, jsi nezískal jen pro sebe, ale kvůli těm dalším.
v.3
Snášej útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista.
v.4
Nikdo v bojové službě se neplete do civilních záležitostí; jinak by s ním velitel nebyl spokojen.

Sleduj, kde je těžiště tvého života? Co je centrem tvého života? Zabýváš se tím, čím se zabývat máš?

v.5
Ani žádný závodník nezíská věnec, nezávodí-li podle pravidel.
v.6
rolník musí těžce pracovat předtím, než okusí úrodu.

Když nezaseješ, nemáš co sklízet. Chceš vidět výsledek? Musíš na tom pracovat.

v.7
Přemýšlej o mých slovech; Pán ti dá, abys to všechno pochopil.

Přemýšlej a pochopíš. Svět ti věci servíruje tak, abys nemusel přemýšlet. O Božím slově přemýšlej, ať nepřijímáš věci bezmyšlenkovitě.

v.8-9
Pamatuj, že Ježíš Kristus z Davidova semene byl vzkříšen z mrtvých – to je mé evangelium.Pro ně snáším útrapy, dokonce i okovy jako zločinec; ale Boží slovo není v okovech.

v.10-13
Proto jsem ochoten všechno vydržet kvůli vyvoleným, aby i oni došli spásy a věčné slávy v Kristu Ježíši. Toto je jistá pravda: Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít. Jestli vytrváme, budeme s ním kralovat. Jestli jej zapřeme, i on nás zapře. Jestli jsme nevěrní, on zůstává věrný – nemůže přece popřít sám sebe!
I tady (stejně jako v Č. Krumlově) si Kája volá k sobě dopředu budějovické starší církve a služebníky moci. A všichni čtyři (Kája, Vláďa, Jarda a Michal) se opravdu v moci modlí za církev, za Petra, za upevnění sloupů církve, za to, aby povstali noví služebníci, aby se projevilo to bohatství církve, které na ní je, aby církev byla čistou nevěstou, aby oheň Ducha tady stále hořel a nevyhasl...A já jen dodávám: „Ano a amen!“

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.