Křesťanská církev Cesta života

Velikonoční slavnost 2011 – (pou)Žij, co jsi v Kristu získal

Sobotní den patří dvěma starším církve Cesta života Český Krumlov.
Tím prvním je Jozef Štrbko.
Povzbuzuje nás, abychom to, co jsme v Kristu získali, nejen znali ve své hlavě, ale i (pou)žili ve svém pozemském životě.

Proč si na něco hrát ze své vlastní síly, když je tu moc, kterou v Kristu smíme použít?

Dnes slouží chválou Czcz, tedy českobudějovický tým.Po několika chválách přichází trochu nesměle ke kazatelně Jozef Štrbko.Ef. 3:16-21
Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží.
Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen.
Jozef se ve svém kázání zmiňuje i o svém snu, vlastně vidění. Doporučuji si poslechnou celý záznam v sekci „kázání“.

Je tu modlitební výzva. Zatímco se Jozef modlí, hrajeme jednu chválu. Poté si chce Jozef odejít sednout, ale je z pódia požádán, aby se ještě za nás všechny modlil třeba právě modlitbu z Efezským.

Vždyť všichni potřebujeme stále více poznávat a vidět, co všechno jsme v Kristu získali, abychom to všechno mohli začít používat.

Na řadě je František. Copak si pro nás připravil? Proč usazuje hadrového panáčka na modrého oslíka?
Čtěte v dalším článku.

Novinky

2021-05-01

2020-11-25
ADVENTNÍ VĚNEČKOVÁNÍ 2020

Krok za krokem jak na to...

2020-03-05

2019-08-10

2019-09-28

2019-04-24

2019-04-10
Zveme Vás na setkání se švédským kazatelem ve středu 10. dubna v 18.30 hodin.

2017-04-02

2015-04-01


Modlitební síť pro jižní Čechy byla v tuto neděli 24. června 2012 odstartována.

2011-01-03
Krátké shrnutí toho, jak nahrávání probíhalo si můžete přečíst zde >>

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2010-11-01
Chcete mít rychlý a aktuální přehled o dění v Cestě života? Sledujte nás na Twitteru pod jménem @cestazivota anebo přímo tady >>

2010-10-17
Kdy jsou setkání mládeže? Do jaké věkové kategorie patří váš dospívající potomek?
Více zde >>

2013-04-19
Evangelizace
Co nového v evangelizačním týmu?
Jaké jsou plány?
Více zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.