Křesťanská církev Cesta života

Nepromarněme Boží milost

Když dnes vidím sedět na židli v první řadě staršího českokrumlovské církve, Pepu Štrbka, rychle je mi jasné, že dnes tu není jen na návštěvě, ale bude stát za kazatelnou.
A nemýlím se. Po chvalách přichází Pepa svým rozvážným krokem dopředu a přináší nám slovo o milosti, které (jak podotkl Petr) je třeba slyšet nestále.V době starozákonní se za hřích platilo obětováním nevinného (speciálně vybraného) zvířete.
V době novozákonní, díky Bohu, máme milost přicházet k Jeho trůnu skrze Ježíše Krista. Už není třeba dalších obětí. Skrze Ježíše přišla milost.
Nepromarněme tu milost.Poslouchám Pepu a přichází mi na mysl slova Ježíše: Kdybyste ale věděli, co znamená: 'Milosrdenství chci, a ne oběť,' neodsuzovali byste nevinné.
Ježíš má milost (a rozhodně to nebylo za cenu malé oběti) pro všechny, je milosrdný ke všem...to jen my, lidé, jsme čas od času jeden k druhému nemilosrdní. Říkám si, že to je přesně ten moment, kdy tu Boží milost marníme.

Z kazatelny právě přichází povzbuzení: „Možná je nás hrstka, ale i to je milost, že jsme tu a každý z nás má místo a povolání v té vizi pro jižní Čechy.

2. kor. 1-5 Jako jeho spolupracovníci vás však také vyzýváme, abyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh dává. Říká přece „V čas milosti jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.“ Hle, čas milosti je tu, ten spásný den je teď! Nikomu nechceme klást do cesty žádnou překážku, aby naší službě nebylo co vytknout. Naopak, ve všem se osvědčujeme jako Boží služebníci: ve veliké vytrvalosti, v souženích, nedostatcích a úzkostech, v ranách, vězeních a zmatcích, ve vyčerpáních, bděních a hladověních…Dnes je ten den. Neodkládej to, co můžeš udělat dnes. Zítřek bude mít dvojnásobek starostí, pokud něco zbytečně odkládáš.
„Ale jsem slabý, koktám...“ To je výmluva. Jestli víš, že máš něco začít v Božím domě, udělej to dnes. Neodkládej to.

(Řím.12:3) Nesmýšlej o sobě víc, než máš. V bázni a pokoře můžeš s Boží pomocí projít vším. Můj Bůh je milosrdný a přijímá mě v mé nedokonalosti. Mějme tedy i my milost k druhým, kteří jsou nedokonalí.

Pepa zakončuje slovy: „Boží milost potřebujeme každý den.“
K tomu není co dodat. Snad jen: „Amen.“

Zdena Sedláčková

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.