Křesťanská církev Cesta života

Slovo na rok 2015 - Evang. podle Marka 4:26-29NBK 2000
viz obrázek

BK 1613
I pravil jim: Tak jest království Boží, jako kdyby člověk uvrhl símě v zemi.
27 A aspal by, a vstával by ve dne i v noci, a semeno by vzešlo a vzrostlo, jakž on neví.
28 Nebo sama od sebe země plodí, nejprv bylinu, potom klas, potom plné obilé v klasu.
29 A když sezrá úroda, ihned přičiní srp; neboť jest nastala žeň.

B21
26 Potom řekl: „Boží království působí, jako když člověk hodí zrno na zem.
27 Spí a vstává ve dne i v noci a to zrno klíčí a roste, a on ani neví jak.
28 Země totiž plodí úrodu sama od sebe – nejdříve stéblo, potom klas a potom zralé obilí v klasu.
29 A když úroda dozraje, ihned se chopí srpu, protože nastala žeň.“

SNC
26 Dále Ježíš vyprávěl jiné podobenství: "S Božím královstvím je to jako s rolníkem, který oseje pole a odejde.
27 Dny plynou, zrno vyklíčí a roste ve dne v noci, aniž by se o ně musel nějak starat nebo mu pomáhat.
28 Půda sama dává semenu, co potřebuje k růstu. Nejdříve vzejde klíček, pak vyroste stéblo, potom klas.
29 A když v něm nakonec dozraje zrno, přijde rolník a sklidí je."

ČEP
26 Dále řekl: „S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země;
27 ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak.
28 Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu.
29 A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala žeň.“

Český studijní překlad
26 A říkal: „S Božím královstvím je to tak, jako když člověk hodí semeno na zem;
27 v noci spí a ve dne vstává a semeno klíčí a roste, on ani neví jak.
28 Země sama od sebe plodí, nejprve stéblo, potom klas, potom plné obilí v klasu.
29 A když úroda dozraje, člověk hned posílá srp, neboť nastala sklizeň.“

Roháčkův překlad
26 A vravel: S kráľovstvom Božím je to tak, ako keby človek hodil semä na zem
27 a spával by a vstával vodne i vnoci, a semä by vzchádzalo a rástlo, že sám nevie ako;
28 lebo zem donáša úrodu sama od seba, najprv bylinu, potom klas a potom plné ovocie v klase.
29 A keď dozreje plod, hneď pošle srp, lebo sa dostanovila žatva.


Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.