Křesťanská církev Cesta života

Ovoce života

,,Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a postavil jsem vás, abyste šli a přinesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo.“ (Jan 15:16a)
Jeden z důvodů, proč tě Pán vyvolil ke spasení, je, aby tvůj život přinesl ovoce, které zůstává. Bůh chce, aby tvůj život byl plodný. Každý z nás se obrací k poslušnosti Stvořiteli v různé životní poloze.

Někdo je zabřednut do hříšné zkaženosti více a někdo méně, Bůh však má o každém z nás sen o plodném životě, a i ty bys měl o sobě takto přemýšlet. Boží vůle není, abys křesťanem pouze byl, On chce, abys jako křesťan žil. Bůh ti odpustil a odpouští tvé hříchy pokaždé, když je vyznáváš v pokání, obnovuje tvůj život a pomáhá ti ho utvářet do Boží podoby. Život, který je naplněn Svatým Božím Duchem, je naplněn kreativitou, rozvojem a silou vytvářející dočasné i věcné hodnoty.

Jakým způsobem tě Bůh přivádí do plodnosti?
,,Oči zajisté Hospodinovy spatřují všecku zemi, aby dokazoval síly své při těch kteří jsou k němu srdce upřímného.“ (2.Par.16:9) Pán hledá po celé zemi lidi, kteří jsou k němu srdce upřímného, kteří mají srdce jako král David, srdce, které se Bohu líbí. Takové srdce je připodobněno v podobenství o rozsévači k dobré půdě: ,,Ale to v dobré zemi jsou ti, kteří když slyší slovo, udržují je v ušlechtilém a dobrém srdci a vytrvale přinášejí užitek.“ (Luk.8:15)

Tady je zjevena i cesta k plodnému životu křesťana. Chceš−li být dobrým služebníkem Ježíše Krista, musíš pochopit způsob, jakým tě Boží Duch uvádí do plodného života. Nejprve ti vždy Pán posílá Slovo své milosti, ve kterém je zjevena Boží vůle pro tvůj život. Toto Slovo máš udržovat ve svém srdci, aby mohlo růst a přinést užitek.

Jaké ovoce Bůh očekává, když ti dává své Slovo? "Víra je tedy ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží.“ (Řím.10:17) Pokaždé, když přijde Slovo Boží do tvého srdce, přijde Boží víra do tvého srdce. Boží víra však sama o sobě není tím ovocem Božích slov, na které On tak toužebně očekává! Co je tedy tím ovocem? „Jako je tedy tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutku.“ (Jak.2:26)

Ovocem Slova ve tvém srdci není víra, ale skutky víry! ,,Jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili .“(Ef.2:10) Množství ovoce tvého života není měřeno velikostí víry ve tvém srdci, ale velikostí skutku víry, které žiješ! Bůh tě nevyvolil, abys pouze víru měl, ale abys vírou žil!
Jak nést ovoce, které zůstává? Zkus si představit, že z jednoho lusku hrachu vezmeš dva hrášky. Jeden dáš do misky s vatou, kde bude i voda, a položíš u okna někde u topení, druhý zasadíš do kvalitní půdy někde venku. Který z těch dvou dříve vyklíčí?

A který z těch dvou ponese ovoce?
Aby tvůj život nesl ovoce, nesmíš žít pouze z nadšení pro věc, kdy obětuješ vše ve svém životě pro to jediné, co ti Bůh zrovna zjevil a svěřil. Když to uděláš, je to jako bys ve svém srdci vytvořil dokonalé podmínky jen pro to Slovo, které jsi přijal. Ono rychle vyklíčí, ale nakonec neponese trvalé ovoce, protože nebude zakořeněno v kontextu celého tvého života.

Když však Pán k tobě promluví a ty ke svému nadšení připojíš i moudrost, zodpovědně se na Boží výzvu podíváš v kontextu celého svého života, který je ti dán žít, uvidíš, že to vezme svůj čas a mnoho soustředěného úsilí, než uvidíš ovoce.

Plodným budeš jedině tehdy, když nebudeš zanedbávat nic z toho, co je ti dáno žít (vztah s Bohem, péče o svůj život, vztah s rodinou, vztah s církví, dobré výsledky v zaměstnání nebo ve škole atd...).

Toto je dobré a ušlechtilé srdce, které je tou dobrou půdou pro semeno Božího Slova. Jen tak bude Slovo Boží milosti schopné v tobě zakořenit a uvést tě do skutků víry. Princip plodného života křesťana je: Bůh pošle své živé a mocné Slovo milosti, které když člověk
přijme a uchová ve svém dobrém a ušlechtilém srdci, dá mu Boží víru, která ho uvede do skutku víry, a právě tyto skutky víry jsou ovocem, po kterém tvůj Pán touží, abys přinášel.


(4/06)

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.