Křesťanská církev Cesta života

Já to prostě nedokážu!

Neumím mluvit. Nemám ten skvělý přednes jako tamta. Nemám ten DAR mrštného jazyka jako tamten. Jsou to vaše slova? Vaše pocity?

Jak moc jsou i mě tato slova blízká. Raději píšu než mluvím. A rozhodně nikdy nebudu kázat - je moje dlouholeté přesvědčení.
A pak čtu „Slovo na den“, které mi pravidelně chodí do e-mailové schránky, a tam je:
„Kdo dal člověku ústa? odpověděl mu Hospodin. Kdo může někoho učinit němým nebo hluchým, vidoucím nebo slepým? Cožpak ne já, Hospodin? Nyní tedy pojď. Já sám budu u tvých úst a budu tě učit, co máš říkat.“ (Ex 4:11-12)

Musím se tomu smát. Víte, poslední dobou se mi to stává často. Napadne mě „Tohle nezvládnu...nebo - to se nemůže stát...na to je pozdě...jó, tak to by byl zázrak...“ a okamžitě mi v hlavě vytanou (jako odpověď) neuvěřitelné příběhy lidí z Bible, kterým se díky podobnému problému zázrak stal. Je to vždycky tak trefné. Hrkne to ve mně a já si uvědomím, jak snadno Boha omezuju.

Ne, nemyslím si, že budu někdy kázat davům, ale vím, že s Bohem je možné vážně všechno. Když budete číst ten příběh z Exodu celý, zjistíte, že Mojžíš Bohu pěkně odporoval. Bůh sice mluvil skrze Mojžíše, ale ústy Árona. Pravda, poněkud složité, ale jak by to bývalo bylo dopadlo, kdyby se Mojžíš zdráhal a na toto řešení nepřistoupil?

A když se to tak vezme, Hospodin dosáhl svého, Mojžíš se totiž nakonec mluvit naučil. Když budete číst o konci jeho života, tak „Mojžíš pak celému izraelskému shromáždění přednesl slova této písně od začátku až do konce...“ (Deut 31:30) A že nebyla krátká.Nepřednesl to Áron. Byla to Mojžíšova ústa. Tak vidíte, zázrak se může stát. A Hospodin to věděl a proto se odvážil Mojžíše povolat.

Možná máš pocit, že „to“ nedokážeš (ať už jde o mluvení, psaní, tanec, zpěv...). Ale jestli tě Pán k něčemu vede, tak se neboj. On by tě přece neuvrtal do něčeho, co bys s Jeho pomocí nezvládl. Zná tvoje talenty (sám je do tebe vkládal, když tě tvořil) a nedostatky doplní svou vlastní mocí.

Co dodat?
Není se čeho bát, když Pána znám.
Vždyť„když je Bůh s námi, kdo proti nám?“
(Řím. 8:31)

zdes

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.