Křesťanská církev Cesta života

Březen 2007, měsíc proměny církve

Měsíc březen je měsícem, kdy je nutné dotáhnout do konce všechny změny, které v lednu a únoru začaly. Boží dotyk je nezbytný. Nadšení pro věc má své důležité místo. Avšak až důslednost, pracovitost a věrnost dovedou všechny tyto věci do reality. Během týdne zastavení, hodnocení a počítání nákladů jsme si sami před sebou dávali na světlo svůj život s Bohem, jak svůj život spravujeme, náš vztah k rodině, přátelům, své práci či škole a církvi. Dále jsme hledali Boží vůli pro každou z těchto oblastí v čase, který právě prožíváme, a podle míry své víry jsme zvažovali, jaké praktické kroky v těchto životních oblastech udělat, abychom ve vůli Boží žili v ještě větší míře.

Aby toto naše konání mělo smysl a přineslo dobré ovoce, je nutné všechny Boží podněty, které jsme přijali, uvést do praktického života. Velmi výstižně o tom píše Jakub ve svém listu 1:22-25: ,,Buďte však vykonavatelé slova a nejen jeho posluchači, kteří klamou sami sebe. Vždyť je-li někdo posluchačem slova, a ne jeho vykonavatelem, podobá se muži, který se dívá na svůj přirozený obličej v zrcadle; podíval se totiž na sebe a odešel a hned zapomněl, jaký byl. Kdo však nahlédl do dokonalého zákona svobody a zůstává v něm - kdo není zapomnětlivý posluchač, ale vykonavatel skutku - ten bude blažený v tom, co dělá. Pro požehnaný život nestačí Boží vůli vidět, je také nutné v ní trvale žít. Vím, že každá významnější změna života, kterou chceme sami u sebe prosadit, vyžaduje určitou míru odvahy a úsilí, ale jinak to prostě nejde. Musíš investovat určitou míru své energie, soustředění a času, než v tvém životě proběhne změna, ale nikdy nezapomeň, že přiblížit se k Bohu není sice vždy jednoduché, ale je to vždy životním přínosem.

Proto se tě ptám: Už prožíváš ve vztahu s Bohem to, pro co ses rozhodl? Už jsi začal pečovat o svůj život a rozvíjet ho v míře, kterou ses rozhodl? Už prožíváš se svou rodinou a přáteli kvalitnější vztah? Už ve svém zaměstnání pracuješ a škole studuješ tak, jako bys to dělal pro Pána? Už jsi vydal svůj život Bohu v církvi v míře a způsobem, kterým ti zjevil? Neptám se tě, jestli jsi v tom všem dokonalý, ale jestli jsi začal. Říká se, že každý začátek je těžký. Nevím, jestli každý, ale často to tak bývá. Je-li pro tebe těžké tyto věci začít dělat, chci ti ukázat na velmi cennou Boží radu: ,,Jestliže totiž kvůli provinění jednoho člověka kralovala skrze toho jednoho smrt, mnohem spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a daru spravedlnosti, budou kralovat v životě skrze toho jednoho, Ježíše Krista! (Řím.5:17)” Jestliže jsi přijal Kristovo evangelium, přijal jsi dar spravedlnosti. Jestliže jsi přijal Boží podněty, přijal jsi Jeho milost. Teď je čas, abys TY kraloval ve svém životě podle Boží vůle. Musíš si uvědomit, že buď ve svém životě kraluješ a žiješ ne podle Boží vůle, nebo ve svém životě kraluješ a žiješ podle Boží vůle. Vždy kraluješ ty, a to způsobem, kterým si zvolíš. Buď v Boží vůli, nebo mimo ni. Věříš-li Kristovu evangeliu, přijal jsi konkrétní Boží podněty a chceš podle této Boží vůle žít, tehdy už není na co čekat. Záleží pouze na tobě, co se bude teď dít. Ve tvém životě se změní pouze to, co změníš ty. Neboj se. Se svou milostí ti Pán dává i dostatek moudrosti, poznání a síly v ní žít, a proto se nerozpakuj o to vše žádat, ale nyní je pouze na tobě, co se bude s tebou dít.

Modlím se, aby nikdo z nás neminul milost, kterou tato církev v tento čas přijala. Nemohu však rozhodnout za nikoho z nás kromě sebe samého. Ať každý sám zváží tato Boží slova: ,,Nemylte se, Bohu se nelze vysmívat: vždyť cokoli člověk rozseje, to také sklidí. Kdo totiž rozsívá svému tělu, bude z těla sklízet zkázu; kdo však rozsívá Duchu, bude z Ducha sklízet věčný život. V konání dobrého pak nepolevujme, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání (Gal.6:7-9).“

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.