Křesťanská církev Cesta života

FINANČÍ PODPORA ČESKÝ KRUMLOV

Pokud nevyvstává žádná jiná potřeba jednorázové sbírky, podporujeme pravidelnými sbírkami čtyři konkrétní témata. To znamená, že danou organizaci podporujeme minimálně jednou sbírkou měsíčně.

Jsou to:


NIŽ – NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT
Jak sám název vypovídá, jdo o organizaci, která je pro ochranu lidského života. A to hlavně toho dosud nenarozeného.
Rozhovor s J. Kultovou>>>
Niž na jihočeských ZŠ>>>
Dopis srpen 2010TC – TEEN CHALLENGE
Cílem TC je napomoci k zásadní změně chlapců, dívek, mužů a žen jejichž životy byly zasaženy problémy s hněvem, rebelií, depresí, zneužíváním drog a dalšími problémy ovládajícími jejich život. Věří, že poskytnutím nové perspektivy svým studentům, jim dají příležitost se realizovat a dosáhnout svých snů. Věří v Boží schopnost proměny lidského života. Poznali, že nabídnutá šance může člověka přivést k tomu, aby vedl spokojený a cílevědomý život.
Více zde>>>Feed the hungry – KRMTE HLADOVÉ
Potom řekne Král těm po své pravici: "...Nebot jsem hladověl, a dali jste mi najíst..." Tehdy mu spravedliví odpovědí: "Pane, kdy jsme tě spatřili hladového, a dali jsme ti najíst...' Král odpoví a řekne jim: "Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili'" (Matouš 25:34,35,37,40)
Nadační fond shromažďuje finance z celé naší republiky a poté za ně nakoupené (vhodné) potraviny distribuuje přímo do potřebných míst.vyjekr.net – MLÁDEŽ
Práci s mládeží zaměřenou na mladé lidi ve věku 13 až 20 let a na studenty vysoké školy.
Více na www.vyjekr.net


Podrobnější informace týkající se financí v Křesťanské společnosti Cesta života Český Krumlov o.s. získáte u Martiny Petráškové.
e-mail: krumlov@cestazivota.czNovinky

2022-11-26

2022-11-25

Srdečně vás zveme na VEČER PRO PŘÁTELE v pátek 25.11.2022 v Prachaticích

2022-10-18

2022-06-26

2022-09-11

2021-10-05

2021-09-28

2020-03-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.