Křesťanská církev Cesta života

Finanční podpora Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice

Hlavním zdrojem příjmů Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice z.s. jsou dary a příspěvky členů (variabilní symbol 01 - do této kategorie patří jak desátky, tak dary). Z nich jsou hrazeny základní výdaje společnosti spojené s její činností a to zejména nájemné, energie, služby, materiální vybavení, odměna pastora a další.

Dalším důležitým zdrojem příjmů společnosti jsou tzv. adresné dary. Jde o finanční podporu poskytnutou za zcela konkrétním účelem.
Z adresných darů je finančně krytá služba zajišťovaná přímo společností, nebo prostřednictvím partnerských organizací a to zejména v následujících oblastech:

- Evangelizační aktivity
- Výchova a vzdělávání dětí a mládeže
- Výchovně-vzdělávací činnost v oblasti ochrany života
- Boj proti antisemitismu
- Pomoc lidem v závislostem
- Humanitární pomoc
- Revize biblických textů

Adresné dary je možné společnosti poskytnout individuálně nebo prostřednictvím sbírek, které se konají zejména během nedělních shromáždění, ale dle potřeby také jindy. V současnosti probíhají v pravidelném intervalu:

Jednou za měsíc sbírky na:


- Evangelizaci, kdy jde o finanční zajištění evangelizačních aktivit společnosti. (VS06)

- Ochranu života v rámci Národní iniciativy pro život (NIŽ), obecně prospěšné společnosti, jejímž hlavním cílem je ochrana života od početí až do přirozené smrti. (VS07)
Více se můžete dozvědět u Martiny Kočerové, která je členem správní rady NIŽ, nebo na: www.niz.cz

- Boj proti závislostem v rámci Teen Challenge International ČR, jejímž hladním cílem je pomoci lidem najít lepší způsob života, který by nebyl naplněn destrukcí, násilím a nenávistí, drogami a alkoholem. (VS08)
Více se můžete dozvědět u Vlaďky Markové, která je vedoucí kavárny Teen Challenge v Českých Budějovicích, nebo na: www.teenchallenge.cz

Pololetně sbírky na:


- Práci s dětmi zaměřenou na děti předškolního věku. (VS03)
- Práci s dětmi zaměřenou na děti ve věku od 7 do 12 let. (VS04)

Jednou v roce na:


- Boj proti antisemitismu v rámci Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ), které bylo založeno jako akt solidarity s židovským národem a jehož hlavním cílem je potěšovat Izrael, vzdělávat církev, oslavovat Boží věrnost a konfrontovat antisemitismus. (VS09)
Více se můžete dozvědět u Alice Michalcové, nebo na: www.icej.cz

- Službu mládeži ve věku od 15 do 26 let. Tato služba zahrnuje jak pravidelná setkání, tak víkendové a prázdninové pobyty. (VS05)
Více se můžete dozvědět u Michala a Martiny Kočerových, nebo na: www.vyjekr.net

V nepravidelných intervalech na:


Humanitární pomoc v rámci nadačního fondu Krmte hladové (Feed the Hungry), který se zaměřuje na humanitární pomoc ve třech oblastech, kterými jsou: fyzický nedostatek, duševní nedostatek a duchovní nedostatek.
Nadační fond spolu s potravinami přináší i učebnice, hračky a léky. Navíc iniciuje a spolu s místními věřícími pořádá různé evangelizační a osvětové aktivity, aby spolu s fyzickou stravou byla zbídačeným lidem nabídnuta i strava duševní a duchovní. (VS11)
Více se můžete dozvědět na: www.krmtehladove.cz

Individuálně (tedy mimo pravidelné sbírky) je možné adresným darem přispět na:
- Jakoukoliv z výše uvedených oblastí
- Konkrétní činnost nebo potřebu společnosti jako je např. služba chválicího týmu, nákup materiálu a vybavení apod.

Více informací se můžete dozvědět u Martiny Kočerové (hospodáře společnosti), nebo Lenky Štantýské (pokladníka společnosti).


Způsoby poskytnutí finanční podpory:


(netýká se sbírek, nýbrž jen darů a adresných darů)

Platba v hotovosti
Finanční obnos je předán osobně pokladní společnosti, kterou je Olga Hajná, anebo je vhozen do pokladničky umístěné v prostorách církve, vždy spolu s vyplněnou „Průvodkou finančního příspěvku poskytnutého v hotovosti“. Průvodka je v tištěné podobě k dispozici v prostorách církve, anebo je možné si ji vytisknout na www.cestazivota.cz v záložce „Dokumenty“ či „Finance“. Vždy je nutné uvést účel, na který je finanční příspěvek určen, nebo variabilní symbol (viz tabulka níže).

Bezhotovostní převod
na bankovní účet číslo: 4 200 375 729/6800
vedeného u: Sberbank v Českých Budějovicích
název účtu: Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice o.s.
Vždy je nutné uvést variabilní symbol, který jednoznačně určuje účel finančního příspěvku.
Jako specifický symbol je možné uvést rodné číslo dárce, nebo jeho datum narození.
U finančních příspěvků, u nichž nebude uveden variabilní symbol, nebo bude uveden neexistující variabilní symbol (viz tabulka níže), bude tento považován za dar určený na pokrytí základních výdajů společnosti, spojených s její činností.

Seznam variabilních symbolů
Var. symbol - Popis
01 - Dar
Adresný dar na:
03 - Služba dětem předškolního věku
04 - Služba dětem mladšího školního věku
05 - Služba mládeži
06 - Evangelizace
07 - NIŽ - Národní iniciativa pro život
08 - TeenChallenge
09 - ICEJ – Křesťanské velvyslanectví Jeruzalém
10 - BKR – Bible Kralická revidovaná
11 - Krmte hladové
12 - Chvála CŽČB
Pokud byste chtěli finančně přispět na jiný účel, kontaktujte hospodáře společnosti, kterým je Martina Kočerová, email: martina@koceri.net, mobil: 603 970 616.

O výši poskytnutých darů je možné si snížit základ pro výpočet daně z příjmů (neplatí pro finanční podporu poskytnutou společnosti prostřednictvím sbírek). Potvrzení o poskytnutých darech bude vystaveno vždy na začátku následujícího kalendářního roku na požádání.

Novinky

2019-08-10

2019-09-28

2019-06-28

2019-06-08
KŘTY VODOU 8.6.2019 v Č. Krumlově od 14.00 hodin (Tavírna 114) bližší info >>

2019-04-26

2019-04-24

2019-04-10
Zveme Vás na setkání se švédským kazatelem ve středu 10. dubna v 18.30 hodin.

2019-02-23

Akce pro kreativce Více zde >>

2019-04-06

2017-04-02

2015-04-01


Modlitební síť pro jižní Čechy byla v tuto neděli 24. června 2012 odstartována.

2012-04-25
Nové webové stránky BKR – revize nejznámějšího českého překladu Bible.
Více o překladu BKR na www.bkr.cz

2011-01-03
Krátké shrnutí toho, jak nahrávání probíhalo si můžete přečíst zde >>

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2010-11-01
Chcete mít rychlý a aktuální přehled o dění v Cestě života? Sledujte nás na Twitteru pod jménem @cestazivota anebo přímo tady >>

2010-10-17
Kdy jsou setkání mládeže? Do jaké věkové kategorie patří váš dospívající potomek?
Více zde >>

2013-04-19
Evangelizace
Co nového v evangelizačním týmu?
Jaké jsou plány?
Více zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.