Křesťanská církev Cesta života

Finanční podpora Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice

Hlavním zdrojem příjmů Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice z.s. jsou dary a příspěvky členů (variabilní symbol 01). Z nich jsou hrazeny základní výdaje společnosti spojené s její činností a to zejména nájemné, energie, služby, materiální vybavení, odměna pastora a další.

Dalším důležitým zdrojem příjmů společnosti jsou tzv. adresné dary. Jde o finanční podporu poskytnutou za zcela konkrétním účelem.
Z adresných darů je finančně krytá služba zajišťovaná přímo společností, nebo prostřednictvím partnerských organizací a to zejména v následujících oblastech:

- Evangelizační aktivity
- Výchova a vzdělávání dětí a mládeže
- Výchovně-vzdělávací činnost v oblasti ochrany života
- Boj proti antisemitismu
- Pomoc lidem v závislostech
- Humanitární pomoc
- Revize biblických textů

Adresné dary je možné společnosti poskytnout individuálně nebo prostřednictvím sbírek, které se konají zejména během nedělních shromáždění, ale dle potřeby také jindy. V současnosti probíhají v pravidelném intervalu:

Jednou za měsíc sbírky na:


- Ochranu života v rámci Národní iniciativy pro život (NIŽ), obecně prospěšné společnosti, jejímž hlavním cílem je ochrana života od početí až do přirozené smrti. (VS07)
Více se můžete dozvědět u Martiny Kočerové, která je členem správní rady NIŽ, nebo na: www.niz.cz

- Boj proti závislostem v rámci Teen Challenge International ČR, jejímž hlavním cílem je pomoci lidem najít lepší způsob života, který by nebyl naplněn destrukcí, násilím a nenávistí, drogami a alkoholem. (VS08)
Více se můžete dozvědět u Vlaďky Markové, která je vedoucí kavárny Teen Challenge v Českých Budějovicích, nebo na: www.teenchallenge.cz

Pololetně sbírky na:


- Službu dětem zaměřenou na děti předškolního věku. (VS03)
- Službu dětem zaměřenou na děti ve věku od 7 do 12 let. (VS04)
- Službu dorostu zaměřenou na děti ve věku od 12 do 15 let. (VS02)
- Službu mládeži zaměřenou na mládež ve věku od 15 do 26 let (VS05)

Jednou v roce na:


- Boj proti antisemitismu v rámci Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ), které bylo založeno jako akt solidarity s židovským národem a jehož hlavním cílem je potěšovat Izrael, vzdělávat církev, oslavovat Boží věrnost a konfrontovat antisemitismus. (VS09)
Více se můžete dozvědět na: www.icej.cz

V nepravidelných intervalech na:


- Evangelizaci, kdy jde o finanční zajištění evangelizačních aktivit společnosti. (VS06)

- Humanitární pomoc v rámci nadačního fondu Krmte hladové (Feed the Hungry), který se zaměřuje na humanitární pomoc ve třech oblastech, kterými jsou: fyzický nedostatek, duševní nedostatek a duchovní nedostatek.
Nadační fond spolu s potravinami přináší i učebnice, hračky a léky. Navíc iniciuje a spolu s místními věřícími pořádá různé evangelizační a osvětové aktivity, aby spolu s fyzickou stravou byla zbídačeným lidem nabídnuta i strava duševní a duchovní. (VS11)
Více se můžete dozvědět na: www.krmtehladove.cz

Individuálně (tedy mimo pravidelné sbírky) je možné adresným darem přispět na:
- Jakoukoliv z výše uvedených oblastí
- Konkrétní činnost nebo potřebu společnosti jako je např. služba chválícího týmu, nákup materiálu a vybavení apod.

Více informací se můžete dozvědět u Martiny Kočerové (hospodáře společnosti), nebo Lenky Štantýské (pokladníka společnosti).


Způsoby poskytnutí finanční podpory:


(netýká se sbírek, nýbrž jen darů a adresných darů)

Platba v hotovosti
Finanční obnos je předán osobně pokladní společnosti, kterou je Lenka Štantýská, anebo je vhozen do pokladničky umístěné v prostorách církve, vždy spolu s vyplněnou „Průvodkou finančního příspěvku poskytnutého v hotovosti“. Průvodka je v tištěné podobě k dispozici v prostorách církve, anebo je možné si ji vytisknout na www.cestazivota.cz v záložce „Dokumenty“ či „Finance“. Vždy je nutné uvést účel, na který je finanční příspěvek určen, nebo variabilní symbol (viz tabulka níže).

Bezhotovostní převod
na bankovní účet číslo: 4 200 375 729/6800
vedeného u: Sberbank v Českých Budějovicích
název účtu: Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice o.s.
Vždy je nutné uvést variabilní symbol, který jednoznačně určuje účel finančního příspěvku.

U finančních příspěvků, u nichž nebude uveden variabilní symbol, nebo bude uveden neexistující variabilní symbol (viz tabulka níže), bude tento považován za dar určený na pokrytí základních výdajů společnosti, spojených s její činností.

Seznam variabilních symbolů
Var. symbol - Popis
01 - Dar
Adresný dar na:
02 - Služba dorostu
03 - Služba dětem předškolního věku
04 - Služba dětem mladšího školního věku
05 - Služba mládeži
06 - Evangelizace
07 - NIŽ - Národní iniciativa pro život (účel darů: podpora výchovy a vzdělávání v oblasti ochrany života; zahrnuje podporu J.Kultové přes Mezinárodní potřeby)
08 - TeenChallenge (účel darů: boj proti závislostem)
09 - ICEJ – Křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (účel darů: výchova a vzdělávání v oblasti boje proti antisemitismu)
11 - Krmte hladové (účel darů: humanitární pomoc)
12 - Služba chvály CŽČB
101 - Cesta života Prachatice
102 - Cesta života Tábor
Pokud byste chtěli finančně přispět na jiný účel, kontaktujte hospodáře společnosti, kterým je Martina Kočerová, email: martina@koceri.net, mobil: 603 970 616.

O výši poskytnutých darů je možné si snížit základ pro výpočet daně z příjmů (neplatí pro finanční podporu poskytnutou společnosti prostřednictvím sbírek). Potvrzení o poskytnutých darech bude vystaveno vždy na začátku následujícího kalendářního roku na požádání.

Novinky

2021-05-01

2020-11-25
ADVENTNÍ VĚNEČKOVÁNÍ 2020

Krok za krokem jak na to...

2020-03-05

2019-08-10

2019-09-28

2019-04-24

2019-04-10
Zveme Vás na setkání se švédským kazatelem ve středu 10. dubna v 18.30 hodin.

2017-04-02

2015-04-01


Modlitební síť pro jižní Čechy byla v tuto neděli 24. června 2012 odstartována.

2011-01-03
Krátké shrnutí toho, jak nahrávání probíhalo si můžete přečíst zde >>

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2010-11-01
Chcete mít rychlý a aktuální přehled o dění v Cestě života? Sledujte nás na Twitteru pod jménem @cestazivota anebo přímo tady >>

2010-10-17
Kdy jsou setkání mládeže? Do jaké věkové kategorie patří váš dospívající potomek?
Více zde >>

2013-04-19
Evangelizace
Co nového v evangelizačním týmu?
Jaké jsou plány?
Více zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.